News & info for the eritrean community mother language school oslo Norway

eima2
search_bg
eima
AFRONORWAY.COM
News & info for the Eritrean community mother language school Oslo Norway

Community discussion area

Subscribe newsletter

Language shool info

Blog discussion area

Community pictures

Send us pictures

Your comments

Event calendar

Community videos

About Eritrea

Focus on Eritrea

Constructive dialogue

Border commission

Contact us

All sitemap

Img

Nyhet til alle Eritriere i Oslo  FM radio 99,3 hver søndag mellom 20:00 og 21:00, stille radio ditt på channel FM 99,3 og lytte til.


Community video's

Watch more video's


INFORMATION

Please use this account number when you pay for the semester bills.

78780559712.


Vær vennlig bruk denne kontonr 78780559712 når du betaler semster avgift. Konto'en tilhører til den Eritreisk Læreforening i Oslo Norge.You can analyze the past, but you have to design the future. We can build your website from concept to completion. We have the knowledge experience in web building and web-projects. We deliver complete website making the web possible and better place for you. More detail info here.


webdesign

All recent entries

Atletikk, avtalt mellom Italia og Eritrea med sikte på Tokyo 2020. Retningslinjene Mine kommentarer om Etiopia og Eritrea grense problemet Etiopia i fare - Haster Forespørsel om Bønn Winklevoss: Bitcoin bedre enn gull, og vil være verdt $ 340,000..i forventer at fra noen holder Bitcoin Israel truer Libanon med “full styrke” bakkeinvasjon


archive
FEBRUARY 2018
JANUARY 2018
DECEMBER 2017
NOVEMBER 2017
OCTOBER 2017
SEPTEMBER 2017
AUGUST 2017
JULY 2017
JUNE 2017
MAY 2017
APRIL 2017
MARCH 2017
FEBRUARY 2017
JANUARY 2017
DECEMBER 2016
NOVEMBER 2016
OCTOBER 2016
SEPTEMBER 2016
AUGUST 2016
JULY 2016
JUNE 2016
MAY 2016
APRIL 2016
MARCH 2016
FEBRUARY 2016
JANUARY 2016
DECEMBER 2015
NOVEMBER 2015
OCTOBER 2015
SEPTEMBER 2015
AUGUST 2015
JULY 2015
JUNE 2015
MAY 2015
APRIL 2015
MARCH 2015
FEBRUARY 2015
JANUARY 2015
DECEMBER 2014
NOVEMBER 2014
OCTOBER 2014
SEPTEMBER 2014
AUGUST 2014
JUNE 2014
MAY 2014
APRIL 2014
MARCH 2014
FEBRUARY 2014
JANUARY 2014
DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OCTOBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JULY 2013
JUNE 2013
MAY 2013
APRIL 2013
MARCH 2013
FEBRUARY 2013
JANUARY 2013
DECEMBER 2012
NOVEMBER 2012
OCTOBER 2012
SEPTEMBER 2012
AUGUST 2012
JUNE 2012
MAY 2012
APRIL 2012
MARCH 2012
FEBRUARY 2012
JANUARY 2012
DECEMBER 2011
NOVEMBER 2011
OCTOBER 2011
SEPTEMBER 2011
AUGUST 2011
JULY 2011
JUNE 2011
MAY 2011
APRIL 2011
MARCH 2011
FEBRUARY 2011
JANUARY 2011
DECEMBER 2010
NOVEMBER 2010
OCTOBER 2010
SEPTEMBER 2010
AUGUST 2010
JULY 2010
JUNE 2010
MAY 2010
APRIL 2010
MARCH 2010
FEBRUARY 2010
JANUARY 2010
DECEMBER 2009


DECEMBER 2010


   

Fourth part of the closing ceremony 27 November 2010 at mother language school in Oslo.

This is the fourth part of the total seven parts video recorded during closing ceremony for 2010 at Lutt Vann School. On 27 November 2010 parents and children of Eritrean mother language school in Oslo concluded successful closing ceremony fest. The videos are taken to the memory of the day to remember children and parents what they achieved for the year 2010. The rest videos are going to come one after the other. Just stay with us and expect the part No. 5 to come next week.
www. afronorway.com

Added December 27, 2010 12:06

|

   

Eritreare drøm er nært

Av Semirnna Adhanom

Eritrea er et land som er slik føde opp med all dårlig behandling og forbrytelsen som ble forpliktet av Etiopierne og deres fadder som inkluderer mest av de rike landene som hvis jeg prøver å nevne dem det lister være opp lang. Jeg undrer meg alltid hvorfor de internasjonale fellesskap side med Etiopia hver gang i løpet av de siste 60 årene. Og svaret synes å være at Etiopiske ledere som er for den sist 60 år hvor villig å selge deres egent lands interessene og var villig å fungere som en tjener av den hvite mannen.

Jeg har en stor respekt for Etiopisk historie av motet, uavhengighet, og sivilisasjon før 1800, men hva skjedde til den aktuelle verdiskapelse av Etiopiske eliter som er villig å være tjenere av utenfor krefter og å forplikte forbrytelser mot deres egent folk og naboe. Dette har vært slik tydelig ...

>> full read more here

Added December 23, 2010 11:08

|

   

Merry Christmas and Happy New Year 2011

Added December 23, 2010 11:08

|

   

The Eritrean Dream is near. 17% GDP growth in 2011

 
By Semirnna Adhanom
 
Eritrea is a country who is so feed up with all the mistreatment and crime that was committed by the Ethiopians and their sponsors that include most of the rich countries that if I try to mention them the list would be long. I always wonder why the international community sides with Ethiopia every time during the last 60 years. And the answer seems to be that Ethiopian leaders for the last 60 years where willing to sell their own country's interests and were willing to act as a servant of the white man.
 
I have a great respect for Ethiopian history of bravery, independence, and civilization before 1800's, but what happened to the present generation of Ethiopian elites who are willing to be servants of outside forces and commit crimes against their own people and neighbors. This has been so evident for ...

>> full read more here

Added December 21, 2010 8:35

|

   

Third part of the closing ceremony 27 November 2010 at mother language school in Oslo.

This is the third part of the total seven parts video recorded during closing ceremony for 2010 at Lutt Vann School. On 27 November 2010 parents and children of Eritrean mother language school in Oslo concluded successful closing ceremony fest. The videos are taken to the memory of the day to remember children and parents what they achieved for the year 2010. The rest videos are going to come one after the other. Just stay with us and expect the fourth part to come next week. www. afronorway.com

Added December 15, 2010 8:04

|


[1] 2 3   [NEXT]  [LAST]
1 - 5 of 11

footerimg