AFRONORWAY.COM
News & info for the Eritrean community mother language school Oslo Norway
 

You are currently viewing our open discussion forum. We give you the opporunity to discuss with the network community and other visitors. Please note that all added comments w'll be checked out source before publish online on this page. We do not allowed and accept any comments with hatefull or negative notes in this form, comments will be immediately deleted by stuff afronorway.com. If you would like to express your idea discuss with us click on reply comments link join us.


 
 

Monday, October 4, 2010 | This post was written by admin

Eritreisk morsmål språk på Luttvann skole i Oslo åpnes i September til November på andre semestre og fra Januar til Mai måneder i først semester. Hele Desember måned er stengt og hele Juni, Juli og August måneder er stengt også. Noen teller jo for de få Lørdager Eritreisk barn i Oslo få for å tilfredstiller sine tørst for å lære morsmål språk.
 
Spørsmålet er noen Lørdager som finnes i de månedene som antatt ...

>> full

COMMENTS


[ posted by Ghenet Teckle, October 05, 2010 6:16 ]
     Hei Foreldre komite
Foreldrene ønsker en praktisk informasjon om skole og skoleår
1 personale
2 fridager og ferie
3 Økonomi
4 Lønn
5 Antall skoledager pr mnd
6 Lover og regler
Diss praktiske informasjonene kan hjelpe oss mye


[ posted by Tesfamicael Yohannes, October 05, 2010 7:52 ]
     Hei Genet, mitt oppsummering for dine spørsmålet
1. Personale

Morsmålspråk skole personale er lærere, foreldre og barna.

Lærere
1. Asgedom Habtab
2. Efrem Ogubaslassie
3. Freweyne Berhe
4. Amanuel Assefaw
5. Gherghis Aradom Tedla (georgo)
6. Haregeweini T/haymanot

Foreldre
Foreldre er representert av
1. Amanuel Gebremichael
2. Yemane Haile
3. Tesfamicael Yohannes
4. Adhanet Ogubagergish
5. Efrem Mesfin

Barn er cirka 80.

2. Fridager og ferie
Hostferie, vinter ferie og påskeferie i tillegge kommer hele Desember og hele Juni er stengt. Det betyr at skolen åpnes fra januar til Mai måneder og fra September til November.

3. Økonomi
Vi foreldre har regnskap og vår økonomi gjelder bare forelderkassa og wefeya. Dette er gransket og presentert det i forrig møte. Dette er ikke nok så håper vi skal vise den igjen i slutten av November.
Når det gjelder økonomi med lærere side er det mulig på neste måte skal presenteres.

4. Lønn
Det er bare lærere som vet om det. Foreldre komité er ikke lønnet. De tjener gratis.

5. Antall skole dager per år
I alt er cirka 21 plus 12 = 33 Lørdager (skole dager) per år. (Dette sum dager må korrigeres senere. Her i Norge slik situasjon kalles HOLD ON)

6. Lover og regler
Dette må jobbes videre noen teoretisk og den andre praktisk. For eksempel vakt i pause tider og rydding av skolen er den viktigst oppgave vi foreldre har og denne må holds som streng regler. De andre lover og regler kan utvikles mens vi jobber sammen for skolen.

Mvh
Tesfamicael Yohannes


[ posted by almaz arefe, October 09, 2010 16:48 ]
     Hei, det med nr 6 lover og regler det heter foreldresammarbeide med skole, det er ikke noe regle at vi skal rydde og holde vakt i pausen.
det som er regel er feks, vilken alder barna kan begynne på morsmål skole og den slags.
Og de reglene er de for alle, eller for en enkel person ?
har vi Årsplan ?
Er det enkel lærerne som bestemmer når vi skal ha fri eller ikke ?
Sist gang hadde to forskjellige lærere, forkjellige svar.


[ posted by Tesfamicael Yohannes, October 11, 2010 6:46 ]
     Hei Almaz,

Det du sier om ”nr 6 lover og regler det heter foreldre samarbeide” er korrekt. Hvis du mener at noen foreldre som har ikke vilje til å samarbeide kan slippe unna blir det galt da. Er det ikke bedre vakt og rydding av skolen tatt som streng regle av oss foreldre til oss foreldre. Slik at all kan delta ikke bare noen som har bare vilje til samarbeid.

Jeg tror vi må ha regler og lover som vi foreldre og lærere drøft den. Det vi merker til nå er noen foreldre de gidder ikke hva skolen driver om. De bare sender barna og de følger ikke foreldres aktiviteter. Jeg tror de reglene må være for alle.

Når det gjelder om årsplan er det litt skuffende slik at vi ser ut nesten som vi bor i stein alder. Vi klart ikke å lytte hverandre med tålmodighet. Vi gir ikke sjanse noen snakker å ferdig uttrykke sine meninger. Jeg synes at vi må utvikle å blir flinke til å lytte hva de andre sier. Nå er det tida at vi må ha års plan.

Det er riktig to lærerer pleide snakke to forskelig meninger. Det ser ut som det er svak kommunikasjoner mellom lærere. Vi trenger en lærere som kan snakke ofte med foreldre. Den lærer han eller hun må ha full samtykke fra lærerne og det må ha ofte møte før skolen starts. Det er viktig for oss foreldre å se plan av lærere. Dette jo kan gå sammen med årsplan.

Tilslutt vil jeg si at vi har mulighet å gjøre skolen bedre. Vi må bare stå på.

Mvh

Tesfamicael


Add comments (4) back-top comments w'll be source before publish 

Tuesday, September 21, 2010 | This post was written by admin


Kommisjon for å styre morsmål språk av Eritrea i Oslo er etablert.

Morsmål språk av Eritrea i Oslo gir utdanning til Eritreere født og vokst i Norge. Skolen hjelper barna å studere morsmål språket sitt og gjøre barna blir kjent med den Eritreisk kulturen og folk av Eritrea.

Til nå skolen har overlevde takket var til lærerne som har gjort kjempe bra jobb. Nå har det kommet til enhet mellom 8 Eritreisk foreninger til å ...
>> full

COMMENTS


[ posted by Selomun T.michael, September 21, 2010 18:56 ]
     Hei Tes.
Det er ikke helt riktig å si at bare 4 til 5 er i mott kommisjon, hva med andre som ikke har sagt noe det bettyr vel ikke at alle er enige med at kommisjonen skal ta over både foreldres ansvar og rettigheter. Møte vi hadde på Lørdag bla jo stoppe før vi bla ferdig. Vi må ha et møte til med alle de foreldre for vi kan avgjøre det. Dere vet jo ikke hvilken standpukt hadde de andre foreldrene.
Det er helt feil å si at kommisjonen er godt mottatt saken er vedtatt. Dere kan ikke gjøre dette uten foreldres samtykke. Selv er jeg i mott kommisjonen, både foreldre og lærene har muligheter og rett til å ta ansvare selv.

NB: Morsmål skolen har nesten 80 ellever, alle de foreldrene til disse barna vær ikke med forringe møte, det er viktig at alle må være med før vi kan avgjøre det. Vurdere og tenke nøye vi besteme dette.

Mvh
Selomun T.michael


[ posted by Tesfamicael Yohannes, September 22, 2010 7:10 ]
     Hei Sele,

På møtet Lørdag 18-09-2010 om kommsijonen hørt jeg 4 eller 5 som snakket høyt og klart at de er mot kommisjonen. Jeg sa kommisjonen kan være av foreldre. En sa etterpå kommisjonen er jo fra foreldre. Noen spurt ham hva stand han har. Men det viktiest poing for meg var når de andre sitte stille og gir ikke støtte for de som snakket høyt mot kommisjonen antar jeg de har ikke godt motatt meninger av motsatnderene. Når de motstanderene snakker de kan si riktig eller klappe slik at de viser sine støtte. Dette har jeg ikke merket på møttet.

Mvh

Tesfamicael Yohannes


[ posted by Tesfamicael, September 22, 2010 8:51 ]
     Det var litt pinlig diskusjonen om kommisjonen (Bord). Men det ser ut unntatt 4 elle 5 personer som er mot kommisjonen de fleste er ok. Det betyr at kommisjoner skal fortsettes å utville men det trenger mer forklaring og enda diskusjoner om saken. Grunnen er de 4 eller 5 personer som er mot må kom inn i båten. Forslag for at kommisjonen kan representeres bare av foreldre eller lærere er fornuftig. Grunnen er selv om interessert personen tenker å jobbe for skolen kan det gjøre det først de kan jobbe som lærer og etterpå kan de blir inne i kommisjonen.

Mvh
Tesfamicael Yohannes


[ posted by Gerezgher Petros, September 22, 2010 8:53 ]
     Jeg synes det er feil vurdering å si at kun 4-5 var imot kommisjonen, mens de fleste er ok. Man vet jo ikke hvilken standpunkt de andre hadde når de ikke ble spurt om. Diskusjonen måtte stoppes av Yemane. Det er ihvertfall min oppfatning.

Mvh,
Geb. Petros


[ posted by Genet Rezene, September 22, 2010 8:54 ]
     Når det gjelder kommisjonen var det allerede blitt drøftet og vedtatt av representanter av lærere og foreldrene. Og det burde holde for å forsette det arbeidet som lærere ,eritreiske forening og foreldrerepresentanter har deltatt og vedtatt dette. Det burde ikke kommet til diskusjonen. Det som vi skulle diskutere er hvordan vi skal begynne å jobbe siden det er på denne tiden man søker tilskudd fra Oslo kommune og andre institusjoner. Så det må være slutt om dette og forsette med arbeidet.Vi skal ha klare stadpundkter om dette og det handler ikke om politikk så slutt med dette de som prøver å sabotere hele arbeidet utført av lærere, foreldrerepresentanter.Og i demokratiet så er det flertallet som bestemmer. Og flertallet har gitt sin mening.

Mvh
Genet


[ posted by Berhane, September 22, 2010 8:55 ]
     Jeg synes Petros hadde ett poeng, når han sa, Kommisjonen må ikke være bare fra eritreisk organisasjoner. Men også fra andre sterk resurs organisasjoner.MVH

Berhane


[ posted by Tesfamicael, September 22, 2010 8:56 ]
     Kommisjonen skal ikke stops. Den skla fortsettes jobben sin. Den kan bare stops av sitt eget svakheter. Jeg mener vi har jo stor erfaring fra våre komiter, utvalgte og represntater osv. Vi er jo veldig flink til å begynne med men vi fulførerer ikke jobben på ønkelig måte. Nå ønsker jeg kommisjonen skal lykkes. Men for å lykke kommisjonen trenger mindre prat i møte men mer jobb i praksis. Dette snakker jeg fra erfaring jeg har vart i forskjellig komiter eller utvalgte.

For det andre, vil jeg si at vi må utvikle diskusjoner. Diskusjoner særlig på skriftlig måter er sunt. Jeg anbefaler la oss vare flink til å lytte mer i møtet og skrive mer i internet diskusjoner.

Mvh

Tesfamicael


[ posted by Gherezgher Petros, September 22, 2010 8:59 ]
     Det er interessant å lese på hva dere har skrevet.

La meg sitere Genet ” i demokratiet så er det flertallet som bestemmer. Og flertallet har gitt sin mening.” Svar: Hvem telte på de som stemte for kommisjonen? Var det ikke Yemane som stoppet møtet fordi foreldrene var opprørt?

Siterer Genet ” Når det gjelder kommisjonen var det allerede blitt drøftet og vedtatt av representanter av lærere og foreldrene.” Svar: Denne kommisjonen som du sier om har ingen makt til å drøfte et eneste vedtak dersom foreldrene er helt imot.

Siterer Genet ”Vi skal ha klare stadpundkter om dette og det handler ikke om politikk så slutt med dette de som prøver å sabotere hele arbeidet utført av lærere, foreldrerepresentanter.” Svar: Vet du hva, det er viktig å tolerere andres mening og standpunkter. Målet med at vi ble innkalt til lørdagsmøtet var nettopp å diskutere saken. Hvis alle motargumenter blir betraktet som sabotasje, var det ikke noe vits med møtet. Du sier det arbeidet utført av lærerne og representantene. Lærerne er lønnet og jobber for foreldrene, og representantene gjør det foreldrene ønsker. Ingen av dem har makt eller lov til å kapre skolens overordnet ansvar fra foreldrene. Skolen hører til barna og foreldrene deres har all makt.

Siterer Tesfamicael: ”Kommisjonen skal ikke stops. Den skal fortsettes jobben sin. Den kan bare stops av sitt eget svakheter.” Svar: Tes, det er lov å være enig med Genet, men det er ikke lov å sløyfe en viktig beslutning forsamlingen tok angående dagsorden punkt 4 (kommisjonen). Fordi det ikke ble noe konsensus, måtte vi utsette dette til desember, noe du ikke skrev i gårsdagens referat.

Avslutning:

1) Vi foreldre ønsker å få tilsendt en detaljert informasjon om hva en kommisjon (Board) har til ansvar, og hvilket mandat kommisjonen skal ha. Det er ikke noe hastverk med å danne en kommisjon som foreldrene ikke ser viktigheten.

2) Det er viktig å prøve å heve skolekvalitet og oppmontre våre barn til å lære språket enn å havne på en diskusjon som vi ikke har noe nytte av, og på sikt kan løsrive skolen.
Hilsen,
Petros


[ posted by Aberham Araya, September 22, 2010 9:00 ]
     bmegemerya keyemesgenkuka khalf aydeln sleti tsufuf atehahza hsab.
ketsile bzaba nay akeba tsebtsab(referat) geyga habereta zsededka koynu tesemieni
mkniyatu kommisjonen thalu wey aythalu zbl dmtsi mwhab neyru dyu?
4-5 tekawimom elka zegerm eyu menemen ke eyom entay kemzbelu kthbrena tkl do?
kem zmesleni zbezehe akebena halafnet nweledn memahrann zmlket mukanu.
kommison baelu bkat zelowom sebat kmerts kemzelewo nay zbezehe reto eyu neyru
slezi kommison yehaludo wey ayhalu zbl kem rito wey tekawmo ayneberen.
kal zegerm neger kea nay gele sebat eyu nhadnet weledn memahrann ztnkf kabti arsti wetsae
ytshfun (ytshfan) ktsemn ketenbbn keleka btami thazn.
bahlomn konkomn zakebu hageromn hzbomn zekru dekna knre metan.arhikna nhseb.
ms mulu akbrot .


[ posted by Tesfamicael, September 22, 2010 9:01 ]
     Aitihzen!!!!!!!!

Dette er diskusjon. Jeg har rett å skrive min mening. Du har rett å skrive din mening. Tilslutt, er det mye i veien som vi skal læres. Hvis jeg tok feil jeg blir korrigeres og ta den riktig beslutning. La oss diskutere saken at vi skal lære underveis. Ikke gi opp.


[ posted by Andom (wedi keshi), September 22, 2010 9:02 ]
     angående med den korrigering til den som alle har forskjellige betydning kan ta foreldre møte på nytt
det her ikke andre løsninger så må kanskje ta vi møte alle samen samles til det
ellers det går inte bare kommenterer det hel tatt om sånne tinger uenghieten skal ikke bare videre
mhv wedikeshi


[ posted by Genet Rezene, September 22, 2010 18:53 ]
     Hei alle sammen!
Petros skriver at foreldrene representanter og lærere har ikke makt til å bestemme. Hvorfor har du valgt foreldrerepresentanter hvis de ikke har noe myndighet. da er det ikke noe vits å dikutere noe hvis man ikke godtar sine egne representanter.
Jeg sier flertallet fordi det var ingen som hadde negativt synspunkter untatt fire presoner.
Alle foreldrene har fått invitasjon til å delta på møtet.
Og vi er ikke kommet så langt til å diskutere arbiedsoppgavene til kommisjonen.
forrige møtet burde vi ha diskutert det og kommet lengre i arbeidet.
Petros du ser ikke viktigheten av kommisjonen mens de fleste ser viktigheten av det nettopp for at barn som kommer etter barna våre kan få nytte av skole og de som kommer etter oss skal arve noe bra fra oss.
Det er veldig synd at du ikke har forstått viktigheten av kommisjonen.Istedfor å gå fremovover går vi to skritt bakover.
Mvh
Genet


[ posted by Selomun T.michael, September 22, 2010 19:40 ]
     Hei igjen... Vi må drøfte dette nøye før vi avgjøre hvem som skal styre morsmål skolen ( INGEN HASTVERK akkurat nå) Vi må ha et nytt møte til og alle de foreldrene må også være med. Vi trenger ikk alle forskjellige foreningene. Både foreldre og lærer kan avgjøre det. VI MÅ HA AVSTEMNING... gi muligheten til foreldre slik at de avgjøre og besteme selv.

[ posted by Almaz Arefe, September 23, 2010 6:09 ]
     selam.

jeg synes møten var ikke organisert. Spørsmålen hadde ikke noen svar, men jeg leste mot eller imot kommisjon og det var bare tull. Vi hade ikke det helle tatt tid til å snakke om emne. Hver forsiktig med hva dere skriver om.


[ posted by Genet Rezene, September 23, 2010 6:13 ]
     hei Tesfamicael!
Petros har skrevet en del kritikk av hva jeg har sagt. Han sier at jeg må tolere hva andre sier. Jeg vil bare si at jeg har rett til å uttale meg som jeg vil, akkurat som han fikk muligheten til å uttale seg både på møtet og mail.
Han skriver også at lærere og foreldrerepresentanter har ikke makt til å bestemme. Da trenger ikke vi noe representanter. Hvis vi ikke stoler på de som vi selv har valgt, at de skal fatte beslutninger på vegne av medlemmene, da er ikke noe vits å ha dem.
De siste ukene har det vist seg at ingen snakket om skolen,barna forsettelsen av skolen, barnas aktiviter osv.Det er veldig synd, fordi mange hadde forhåpninger om et bedre og fredsfullt skole for våre barna. Det er det som skulle diskuteres. Men på en eller annen måte har noen klart å snu problemstillingen og gjort til en "Kommisjon", sak. Jeg vet ikke hvordan vi er kommet bort fra det som skulle føre oss fremover er blitt snudd til noe negativt.
Jeg håper at vi kommer fram til en løsning som kan føre oss videre.

Mvh
Genet


[ posted by Berhane Teklzig, September 23, 2010 7:53 ]
     Hei, Igjen alle sammeJeg tror noen kan misforstå meg når jeg sa , ” Vi må ha kommisjon faktisk snart.” Jeg skal uttrykke meg bedre på Tigrinja i neste møte.//Berhane


[ posted by Berhane T, September 23, 2010 10:41 ]
     Hei genet

Selvfølgelig du har rett å si dine meninger, men det er uheldig å bruke ord "sabotasje" til foreldre.//Berhane (BT)


[ posted by Selomun T.michael, September 23, 2010 10:58 ]
     Hei.. Tes.
?????????????????????????????????det er jo fint det god idea og vi trenger det. Men hva dikusjonen som vi har nå ? jeg synes at vi alle foreldrene kunne bruker dagen til det. Vi har jo ikke kommet til noe enighet enda og det er dumt og uheldig å avslutte diskusjonen akkurat nå...Jeg vet ikke helt hva de andre synes men etter menning så er det veldig viktig at vi fortsetter med dikusjonen.


[ posted by Tesfamicael Yohannes, September 23, 2010 11:47 ]
     Hei Sele,

Diskusjonen skal fortsettes her på skriftlig måte till ett formell møte skal inkalles av foreldrekomit og lærere. Lørdagen er ikke for diskusjoner. Det er vi forldre koser seg mens vi venter for våre barna. Vi vil ha ett postivt og trivelig samling hver Lørdager. La oss vent hva froeldre komite og lærere bestemmer når det blir innkalles for ett formelt møte å diskutere saken.

Nå blir jeg informert at å skrive som at kommisjonen er etbalert formelt var galt av min side og nå er det sagt det er bare midelertid komit som er etablert. Jeg tar ansavr hvis der er msiforstålse om den saken.

Det er bebekalaglig at jeg var hast til å skrive om den. Men gjort er gjort og vi må bare fortsette å diskutere den på skriftlig måte. Vi må være flink til å skrive fordelen og ulempen om kommisjonen.

mvh
Tesfamicael Yohannes


[ posted by Selomun T.michael, September 23, 2010 12:16 ]
     Sorry jeg vil bare minne om det....men nå er jeg med forstått, vil helst ikke stå i veien vi tar dikusjonen seinere, som du sier, ses vi på lørdag.

[ posted by Gherizghir Petros, September 23, 2010 12:45 ]
     Hei Genet,

Det er viktig å passe på at denne saken ikke blir personlig. Det er også viktig å ta med seg hele konteksten og ikke plukke enkelt ord fra en setning for å snu betydningen av det hele.

Jeg skrev i min tidligere mail følgende: ”Lærerne er lønnet og jobber for foreldrene, og representantene gjør det foreldrene ønsker. Ingen av dem har makt eller lov til å kapre skolens overordnet ansvar fra foreldrene.”

Med dette mener jeg at foreldrene eller generalforsamlingen (GF) har overordnet makt over skolen. Generalforsamlingen velger representanter, men disse representantene kan ikke gjøre en voldsom beslutning uten foreldrenes samtykke.

Hvis representantene tror at Board eller kommisjon er nødvendig for skolens framgang, er det greit nok, men de MÅ presentere det til forsamlingen. Er den attraktiv, får den støtte av forsamlingen. Hvis ikke den er attraktiv, faller den bort. Dette er den vanlige prosedyren man går gjennom i hvilken som helst organisasjon i forkant av en viktig beslutning.

Hvis disse representantene går videre med kommisjonen som du ønsker, står de ansvarlige for å ha sabotert en viktig prosedyre, nemlig å ha samtykke av GF. Altså, representantene har grense om hva de kan bestemme uten velsignelse fra GF.

Foreldrerepresentantene har INGEN MAKT til å overlevere skolens overordnet ansvar til organisasjoner som ikke har noe med skolen å gjøre, uansett om de er Eritreiske eller andre organisasjoner. De eneste aktorer i denne skolen er barna, foreldre og lærere. Barna lærer sitt morsmål, foreldre (GF) har den øverste makt, og lærere som ansatt med lønn og skal forholde seg til foreldrenes overordnet mål.

Hilsen,

Petros


[ posted by Tesfamicael Y., September 23, 2010 13:47 ]
     Diskusjonen om kommisjonen har begynte til å identifisere særlig to problemer som trenger fokus for å føye den. For det først er om det er nødvendig å ha en kommisjon som styres ikke bare skolen men generelt den eritreisk samfunnet i Oslo. Men forløpig fokusere vi for den morsmål språket vi snakker om. For den andre er det om prosedyren som fulgte til nå er behandlet på riktig eller galt måte?

La meg begynne med prosedyren som fulgte til nå. Det er åpenbart at når foreldre komte ble etablert i host 2009 ble det sagt at den skal fullføres grunnloven om kommisjonen. Dette er presisert og omtalt i vid spekter med eksempler fra den Siril-anka samfunnet i Oslo. Selv om de 4 representanter av foreldre er nye den femte er en som har erfaring som foreldre komité og han hadde stor engasjement med grunnloven og han forklart detaljert og klart til foreldre i denne tida. Det er beklagelig at referat av møtet er ikke gitt til foreldre men nyheten er publisert i afronorway. Problemene med oss er vi gidder ikke om referat. For eksempel skrevet jeg ett papir som gjelder om kommisjonen og informert foreldre med email og poste den i afronorway. Bare bla i sidene og dere kan få der.

Jeg skal send den på nytt til foreldre. Denne papir er skrevet i mars 2010 og ingen foreldre var mot den. Derfor, komiteen antok at det er for gitt på vei å etablere kommisjonen. Jeg kan enig med Petors at vi var latt å gjennomføre grundig kampanje for å gjøre foreldre kjent med saken for hånd. Om prosedyren er riktig eller ei er det etter min mening det var riktig men latt og uoppmerksomhet.

Den andre saken er om skolen trenger å blir styres av kommisjon. Selvfølgelig ja hvis den skal utvikles på fornuftig møte. Skole kan ikke få støtte fra myndighetene hvis den er ikke organisert under kommisjon. Og kommisjonen er av naturlig viktig sak for den Eritreisk samfunn i Oslo.

Etter min mening er det viktig vi gir sjanse om den kommisjonen lykkes. Vi har god anledning til å gjøre grunnloven best mulig være fordel for foreldre og lærere. Vi kan jobbe videre å gjøre grunnloven at den ikke skal svekke den makt av foreldre. Dette kan vi gjøre det med å presisere grunnloven. Den sjansen må vi ikke gi opp nå. Det jeg mener er at vi foreldre har nå stor innflytelse å gjøre grunnloven til vår fordel.

Det betyr at, først og fremste hvis kommisjonen var ikke interessant for foreldre hvorfor ga foreldre mandater da de valgte foreldre komten for å se grunnloven og etablere kommisjonen. Dette er diskutert på general forsamlingen og for de som ikke var på general forsamlingen det ble gitt skriftlig beskjed om den. Hvis de har ikke lest den hvis de har ingen piling om den er det dessverre for seint for dem. For de andre som var i general forsamlingen men glemt saken er trist for dem neste gang de må være våken med beslutninger som skal tas i general forsamlinger.


[ posted by Selumon T.michael, September 23, 2010 20:44 ]
     Hei... Jeg må svare til GENET REZENE, vi må ikke komme bort fra denne diskusjonen, det er viktig diskutere og kommer til enighet. Vi alle er mennesker og alle har forskjellige meninger, må respekteres. Når du er i diskusjon du kan ikke bare avslutte før du er i enighet ( HVIS IKKE ) har du problemer ingen løsninger, bare gå bort fra det. I tillegg du må også kunne tåle andres kritikk meninger og jeg tror ikke noen har nektet deg uttale deg som du vil så lenge du holder deg diskusjonen... BÅDE DU OG JEG MÅ KOMME TIL ENIGHET FOR Å KOMME OG FINNE DET VI LETTER ETTER...GOD SAK.

[ posted by Ghenet Ghebremedhin (Teckle), September 24, 2010 6:44 ]
     Hei Tes

Takk for sist og for en ryddig og imponerende framfoert regnskap.

Jeg har lest referatet fra vårt siste møte og jeg har følgende observasjon:

1. Det var ikke enighet om å styre skolen av 8 gruppe kommisjon og det var slett ikke det ????? konstaterte i møtet.

2. Møte ble avsluttet uten en endelig avgjørelse i denne saken, men vi ble enige om fortsette diskusjonen i desembers møte.

3. Det var stor enighet om at kommisjonen skulle inkludere lærere og foreldre av barna

Et moete referat er ment å dokumentere nøyaktig det som ble sagt og konkludert i møtet. Ikke mer, ikke mindre! Og som møtet referatet taker, du har et stort ansvar å sørge for at dette universale fundamentet er tatt vaskere på. Individuelle meninger kan diskuteres, men de boer aldri legges på møte referatet.

Jeg ber deg derfor om å revidere møte referatet og sende oss den korrigerte og korrekte versjonen.

Generelt, var jeg skuffet å lese om den ene eller andre båten. Jeg synes vi boer å tåle meningsforskjeller og sørge for skape et sterkt og dynamisk foreldre organisasjon hvor eritreiske barna står i sentrum. Vårt objektiv er å sørge for at alle barna våres skal knytte seg til sitt land av opprinnelse og styrke deres eritreiske identitet. Jeg tror ikke vi kan få det til hvis vi styres av hva vi føler istedenfor å tenke av barna trenger.

Selam Ghenet

Du sa 2 poeng

1. Når det gjelder kommisjonen var det allerede blitt drøftet og vedtatt av representanter av lærere og foreldrene.

?????? og ??????? de har selv bekreftet det var bare forslag, faktisk de har kastet ballen til oss. Utenom det vare så snill ikke spredde usant rykte.

2. I Demokratiet så er det flertallet som bestemmer. Og flertallet har gitt sin mening.

Jo helt enge med deg. Men hvilken type Demokrati har vi brukte på lørdags møtte. Det kan vare Afrikansk demokrati i hvalfall ikke Europesk

Hei alle sammen

Første og fremst alle sammen må komme i et spor med god hjerte. At vi skal sørge å byge et sterk foreldre organisasjon. For å gjøre det vi må respektere akseptere andre sine mening. Derfor kan vi ikke skrive i stående fot og ikke stå i veien for andre. Vi må jobbe i god tru

Mvh

Ghenet Tekle


[ posted by Almaz Arefe, September 24, 2010 6:45 ]
     jeg synes vi burde ha møte med bare foreldren til lørdag. Der vi kan diskutere hva som er vikig for barna nå for denne tiden.
Hvor mange foreldre repsresentanter har vi egentlig?


[ posted by Genet Rezene, September 27, 2010 6:16 ]
     Hei Selomon!
Du har misfostått meg. Petros skrev at jeg må tolerere andre sine meninger. Det må han også.når jeg skriver mine meninger. Det er ikke noe konkurranse . alle vil det samme og det er hvordan vi skal utvikle skolen. Vi kan ha ulike løsninger på det. Jeg har alltid skrevet og fokusert på skolen og hvordan vi skal forsette fremover. Jeg håper at alle har det i bakhodet når de skriver sine meninger.Petros sier at det generalforsamlingen som er den avjørende organ det er jeg enig, for jeg har jobbet med ulike organisasjoner.Men vi er ikke kommet så langt. Vi skal ha årsmøte , lage organisasjonens stuktur og fordele ansvarsområde. Men vi må en organ som skal samkjøre alt dette.Da må vi komme snart på en løsning som kan fremskynde arbeidet. Jeg synes det er blitt sagt mye og det er meninger at man skal komme med konkrekte forslag til slutt.Da venter vi på det.
Mvh
Genet


Add comments (26) back-top comments w'll be source before publish 

Tuesday, April 13, 2010 | This post was written by admin

Kjære Foresatte,

Hvordan står det til? Jeg håper at dere hadde en fantastiske vinter og en god påske. Nå er det på tiden at vi skal starte SPORTS AKTIVITET lørdag den 17/04-2010. Ta med dere hver sin ball og trenings dress med joggesko/fotballsko.
Jeg håper noen av dere foreldre kommer til å hjelpe oss med de praktiske. Vi kommer med flere info. på Lørdag.
er det noe dere lure på vennligst ta kontakt.

PS! Sports ...

>> full

COMMENTS


[ posted by Tesfamicael Yohannes, April 13, 2010 8:42 ]
     Takk Efrem for innsatsen.

Det er bra at vi gir barna våre anledning å utnytte frisk luft samtid det skal blir god anledning foreldre og barna til å kjenne hverandre. Jeg har noen forslag som kan vi ta hensyn om det. Når vi kommer på lørdag, må vi ta med oss:

1. Først hjelp boks
2. Flasker for drikke
3. Enkelt mat for barna
Jeg håper at vi utvikler denne sport aktiviteten slik at barna kan vise sine talenter i forsjelig omstandhetter.

Stå på. Bra gjort.

Mvh

Tesfamicael


Add comments (1) back-top comments w'll be source before publish 

Friday, April 9, 2010 | This post was written by admin

Hei Alle sammen !!

For det først vil jeg si til de som aldri møte opp eller har ikke noen kontakt med. De må tenkte seg tusen ganger før de sender og leverer barna sine til skolen. De må rett og slett være med og hjelp for å organisert og etablere morsmål skole. Hvis ikke det finnes sikkert andre alternativ mott betealing.

Det er alt som vannlig de foreldrene som møter opp som gjør pliktene ...

>> full

Add comments (0) back-top comments w'll be source before publish 

Friday, April 9, 2010 | This post was written by admin


Her åpner jeg diskusjon for å utvikle og praktisere Norsk. Jeg gidder ikke om grammatikk eller god norsk. Jeg setter bare pris for de eritreer som prøver å uttrykke seg sine meninger på norsk.

Plutselig kom en forslag fra læreren om hefter for morsmålspråk skolen. Meningen var barna kommer med dårlig hefter og de mister hva de har skrevet på skolen. Foredlere som var tilstedet var enig med læreren og bestemt å kjøpe god hefter ...
>> full

COMMENTS


[ posted by Tesfamicael y., April 09, 2010 6:16 ]
     Hei alle sammen!

Jeg sender dere denne beskjed på grunn av at noen har sagt der er foreldre som klager med avgjørsene vi tar mens vi sitter i kantine å vente barna våre.
Det som er merkelig her er de som klager er de forledere som liker ikke komme inn i kantine. De kommer til skolen og sender barna inne mens de vender seg uten å hilse lærene eller andre foreldre.
La meg innromme at der er noen foreldre som liker ikke å ha kontakt med andre foreldre. Derfor, hvis de liker ikke å sitte sammen med andre foredlere hvordan er det mulighet å ha kontakt med dem?
Jeg mener å ha diskusjoner er den beste måten å ha forståelse for hverandre. Jeg har etablert ett diskusjon forum i afronorway.com. Bruk teckle3@hotmail.com og send deres meninger. La oss diskutere åpnet. Jeg mener det er godt og sunt å ha diskusjoner skriftlig. Nå er det 21st centurey og jeg er ikke forebredt til å gå tilbakke til steinalder. Nå må vi utvikle diskusjoner å bruke moderen utstyrene. Vi kan bruke nettverk, email eller web sider.
Det er viktig at vi diskutere åpent. La oss ikke dekke vår saker under bord. Send deres mening skriftlig. Deres ord skal blir hørt og kan tas alvorlig hvis det er satt bare skriftlig. Det er vanskelig per i dag å husk alt som ble sagt på møte. Fordi folk har mange ting å tenke og de glemmer fort hva det ble sagt på møte.

Jeg anbefaler dere å spørre noen til å hjelpe deg hvis dere tør ikke skrive selv. For eksempel noen kan kom sammen og sitte foran PC og skrive hva de vil si om saker.
Mvh
Tesfamicael


[ posted by Selumon, April 10, 2010 19:41 ]
     Jeg har respekt for deg. Og jeg respekterer dine syns punkter. Det du mener er riktig. Alle må samles og bestem for å bruke 10 eller 20 kroner i ett semester.

Meaza, det du snakker er om ett samfunn som klart ikke etablere brukbar kommune. Plato sa "dere er samfunn som kan ikke kom til enhet for deres beste. Derfor, noen må ta initiativet og de andre følger". Eksempel hvis vi skulle sagt la alle samle og bestemme om vakt og rengjøring av skolen synes du blir vi enig om fem år diskusjon. Jeg tror ikke. Hvis vi må gjøre noe beste for vår samfunn, må vi ta initiativet og de andre følger. Problemene i vår eritreisk samfunn er det ikke mange som tar initiativet. Ellers vi blir stående for 100 år uten noen utvikling.


[ posted by Ghenet Tekle, October 04, 2010 20:09 ]
     Hei Foreldre komite
Foreldrene ønsker en praktisk informasjon om skole og skoleår
1 personale
2 fridager og ferie
3 Økonomi
4 Lønn
5 Antall skoledager pr mnd
6 Lover og regler
Diss praktiske informasjonene kan hjelpe oss mye


Add comments (3) back-top comments w'll be source before publish
[1] 2   [NEXT]  [LAST]
1 - 5 of 7

 

General (7)

Recent entries

Diskusjon om det er riktig morsmål språket stengs i hostferie, vinterferie osv.

October 04, 2010

Kommisjon for å styre morsmål språk av Eritrea i Oslo er etablert.

September 21, 2010

Sport for Mother Language School oslo

April 13, 2010

Kommentar til Jeg tenker, derfor er jeg!

April 09, 2010

Subjekt: Jeg tenker, derfor er jeg

April 09, 2010

The Evil of Sanctions

February 11, 2010

The Number Zero At The UN.

December 08, 2009

Recent comments

Archive

october 2010

september 2010

april 2010

february 2010

december 2009


On this blog area.

You cannot post new topics or subject.

You can reply to comments.

You cannot delete posted comments.

You cannot attach files.

You cannot download files.


|